ข่าวการสร้างพระนิเวศน์ (อาคารโบสถ์)

untitled11ขอบพระคุณพระเจ้าที่ปีนี้ทางคริสตจักรพระคริสต์รวมใจได้มีนิมิตร่วมกันในโครงการสร้างตัวอาคารโบสถ์ ซึ่งปัจจุบันที่ตั้งของโบสถ์ใช้สถานที่ของสมาชิกครอบครัวหนึ่งใช้ในการนมัสการและดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดปีกว่าแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้คริสตจักรมีความเป็นปึกแผ่น มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเลือกสรรที่ดิน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเดิม บริเวณริมถนนข้างคลอง ใกล้ทางรถไฟ ซึ่งมีเนื้อที่ 1ไร่ ครึ่ง (600 ตรว) มีอยู่วันหนึ่งสมาชิกได้ถ่ายภาพไว้ เป็นรูปสายรุ้งพาดลงบนที่ดินแปลงนี้ เสมือนหนึ่งพันธสัญญาที่ปรากฏอย่างเด่นชัด 

untitled2

อาคารโบสถ์อยู่ระหว่างการออกแบบสร้าง

คริสตจักรได้ทำการเซ็นสัญญาซื้อขาย จากคุณอุดม ศรีกุเรชา ในวงเงิน 5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้รวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่ง รวมท้ังได้วางแผนการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2009 เป็นต้นมา ซึ่งตั้งใจให้แล้วเสร็จภายในกลางปี2010 เพื่อให้สามารถรองรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมนมัสการในปัจจุบัน จำนวนประมาณ 70-90 คน โดยผังการสร้างประกอบด้วยอาคารนมัสการห้องเรียนรวีวารศึกษา 2 ห้อง ห้องพักผู้รับใช้ 2 ห้อง และมีแผนการขยายรองรับการเติบโตของคริสตจักรอีก 5 ปีในระยะสองระหว่างปี 2010-2015 เป็นจำนวน 150 คน

คริสตจักร จึงขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิก และพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านมีส่วนที่จะร่วมกันอธิษฐานเผื่่อการสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพื่อรองรับสมาชิกคริสตจักรและเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าบริเวณนี้

และ….สำหรับพี่น้องที่มีภาระใจต้องการสนับสนุนพันธกิจ ที่จะนำดวงวิญญาณประชาชนในเขตบางน้ำจืด สมุทรสาคร เอกชัย-โพธิ์แจ้ โดยร่วมถวายทรัพย์เพื่อการนี้

ขอโปรดติดต่อที่ 081 827 1750 ประธานคณะธรรมกิจ หรือที่ email sumonrut.k@mama.co.th

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

 

ราคาที่ดิน 5 ล้านบาท

งบประมาณที่ยังขาด 2 ล้านบาท

งบประมาณอาคาร สาธารณูปโภค 3 ล้านบาท

งบประมาณค่าก่อสร้างที่ยังขาด 3 ล้านบาท

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: