ประวัติคริสตจักร

ประวัติคริสตจักร

วันก่อตั้ง 23 กันยายน 2007

ผู้ก่อตั้ง หลายครอบครัวและคริสเตียนหลายคน จากคริสตจักรเดิมบริเวณบางบอน ฝั่งธนบุรี ได้จากมาและตั้งเป็นคริสตจักรขึ้น โดยมีความร่วมใจกันในพระคริสต์เพื่อให้คริสตจักรแห่งใหม่ จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และประกาศพระนามพระคริสต์ออกไป ให้ดวงวิญญาณมากมายที่ยังไม่มีโอกาสได้พบกับทางแห่งความรอด ได้มีโอกาสที่ดี ที่จะได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งพี่น้องที่นี่ต้องการให้คริสตจักรมีการบริหารงานด้วยความรัก ความสามัคคี มีความถ่อมใจ รวมทั้งมีการบริหารงาน การเงิน อย่างโปร่งใส

ที่ตั้ง 3/32 หมู่ 3 ต. บางน้ำจืด อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร 034- 852 612 fax 852 613 (คุณสมนึก คุณจุรี)

คณะธรรมกิจ

ประกอบด้วยพี่น้องที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุดแรก ได้แก่ คุณสุมลรัตน์ กมลโชติ (ประธาน) คุณสมบูรณ์ กรพิบูลย์พงษ์ และคุณสิทธิชัย ธรรมเภตรารักษ์ (รองประธาน ) ส่วนกรรมการท่านอื่น ๆ ได้แก่

คุณนภาพร ธรรมเภตรารักษ์ เหรัญญิก

คุณฤตินันท์ ชยาวนิช เลขานุการ

กรรมการร่วม คุณดวงใจ-คุณธวัชชัย ส่งเสริมสุจริต คุณสมนึก-คุณจุรี กรพิบูลย์พงษ์ คุณนฤมล ชยาวนิช คุณสุรชัย ส่งเสริมสุจริต คุณอนุวัฒน์ เจริญประทีปกิจ

นอกจากนี้ยังมีกรรมการช่วยเหลืองานอื่น ๆ ได้แก่ คุณสมศรี (ดูแลพิธีมหาสนิท) คุณจีรนันท์ กรพิบูลย์พงษ์ และคุณสมเพชร วิชาทานสกุล (ดูและด้านโภชนาการ)

ศิษยาภิบาล

อาจารย์หญิง ถนอมจิต เอื้อศรีวัฒนากุล (รักษาการณ์)

อาจารย์ที่ปรุึกษา ศจ. พูลสุข (คจ. แสงสว่าง)

อ. วิสุทธิ์ งามสม

มน. เจริญชัย วราเศรษฐ์

ศจ. ไพฑูรย์ เชาวนะพงษ์

เวลานมัสการ ทุกวันอาทิตย์

10:00-10:30 เพลงสั้น อธิษฐาน

10:30-11:00 นมัสการ อ่านพระคัมภีร์

11:00-12:00 เทศนาแบ่งปันพระพร

12:00-12:10 ข่าวสาร

รับประทานอาหารร่วมกัน (ห้องเรียนรวี สำหรับเด็ก, สำหรับคณะหนุ่มและสตรี ทุกสัปดาห์ที่สอง บ่ายโมง, ศึกษาพระคัมภีร์ สัปดาห์ที่ 3 บ่ายโมง) 

เส้นทาง มุ่งหน้าพระราม 2 ไปทางสมุทรสาคร เมื่อผ่านวัดพันท้ายนรสิงห์ ชิดซ้าย ยูเทิร์นใต้สะพาน แล้ว ย้อนลงมาสัก 400 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองบางน้ำจืดสักประมาณ 1 กม สังเกต เห็นป้ายคุมอง เลี้ยวขวา ซ้ายแรก หลังที่ 3 สังเกต ป้ายคริสตจักร

We are a group of Christian who in the past worship the Mighty God at one Church in Bangbon Thonburi area.  We are now moving out to form a United Spirit Church of Christ in BangNamJued area.  Our Mission is to serve God’s work by spreading the Good News of Jesus Christ to all people especially to the Thais who have not know about Him and His objective in this world.  We will administrate God’s work in the church by love, care and following Jesus’s principle written down in Bible.  All financial data will be controlled and recorded and this is to be ready for posting and inspection.

 We welcome all to praise the Lord with us. Every Sunday morning from 10-12:10.  We also have group activities for all to join. We will grow togather hands in hands.  We have Bible class for everyone to learn to know Gospel and God’s will.

 Our Pastor: Ajarn Suwat (Pass away Jan 08) ; his wife Ajarn Tanomchit Uesriwattanakul (acting Pastor).

Advertisements

Responses

  1. ผมจะหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนครับที่คริสตจักร


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: