สวัสดีพี่น้องพระคริสต์รวมใจ

ปี 2010 ทางคณะธรรมกิจได้ประกาศเป็นปี ที่เราจะร่วมในการสร้างสองส่วน คือในส่วนอาคารโบสถ์ ที่เราต้องระดมการอธิษฐาน ความเชื่อ ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องที่จะนำมาซึ่งการถวายทรัพย์สำหรับการนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการก่อสร้างควบคุมให้ ผู้รับเหมา ก่อสร้างตามแบบ ที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งเป็นไปตามงบประมาณ อย่างประหยัด ขอพี่น้องมีส่วนร่วมในการครั้งนี้ เพิ่มพูนความเชื่อให้แก่กัน เพราะพระเจ้าของเราเมื่อทรงอนุญาตให้เราเริ่มงานได้ไม่ว่าจะเกินกำลังของเราหรือไม่ พระองค์บอกไว้ว่า พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จ (มาระโก 10:27)

นอกจากนี้ เราจะสร้างตัวเราเอง ผู้เป็นสาวก เป็นผู้รับใช้พระคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโส คนหนุ่มสาว วัยทำงาน อนุชนวัยเรียน หรือวัยเด็กรวี ทุกคนจะต้องเรียนที่จะรู้จักพระวจนะคำ เพราะสิ่งนี้เป็นคำสั่งของพระคริสต์ เราจะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้หากเราไม่เรียนรู้ให้เป็นเหมือนพระองค์ ทางคริสตจักรจึงมีโครงการหลากหลาย ที่ต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้พระคัมภีร์ ขอให้ติดต่อคณะธรรมกิจ อาจารย์รัชนี หรือหัวหน้ากลุ่มของท่านเพื่อมีส่วนร่วมในการเรียนรู้พระคัมภีร์ รวมทั้งมีส่วนในการท่องจดจำพระคัมภีร์ในแต่ละเดือนด้วย

We are pleased to inform to all members that this year will be a year of Build-up Church of Christ, Build our lives by Words.  We have started the foundation of church since Oct 3, 2010, by Rev. Thongchai Pradupchananurat. Rev. Punsuk of Sangsawang Church also leaded the prayer for us. Senior Pastor Rev. Daniel Jung togather with Pastors of Antiokia Lardprao, and Antiokia Ajarn Somsak also presented. We all are very happy to see this task moves. Our construction committee team work hard in order to make the project done on time, with budgeting control, fully supervised the contractor to do the best. We shall have faith on our Christ. We might think that this task is beyond our human ability. God says “with men it is impossible, but with God all things are possible” (Mark 10:27). Let us looking for the celebration of new Church building on coming October 2010.

We also encourage all members to build our lives by Words. This is to join our Bible study. We shall prepare all class suited to your need. Please contact Church committee or Aj. Rachanee.

Advertisements

ชาวพระคริสต์รวมใจได้ร่วมกันอธิษฐานขอการทรงนำในการสร้างพระวิหารแห่งแรก ที่จะตั้งในบางน้ำจืด เพื่อจะเป็นที่รวมของการสรรเสริญนมัสการพระองค์ และเป็นที่กระจายข่าวประเสริฐไปสู่ปวงชนชาวไทย

ท่านสามารถอธิษฐานเผื่อ อดอาหารอธิษฐาน ถวายสิบลดเต็มที่ หรือถวายยี่สิบลด ตั้งใจสัญญานำเงินที่ได้จากการลงทุนพิเศษเช่นเก็บค่าเช่าบ้านได้ หรือหารายได้พิเศษ หรือร่วมกันหารายได้เสริม หรือทำสินค้าเพื่อขายเป็นพิเศษ หรือช่วยในการประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวให้แก่เพื่อนฝูง วงศาคณาญาติ ผู้ที่เป็นผู้รักพระเจ้า และน่าจะมีส่วนร่วมในการรับพระพรในครั้งนี้ ขอภาพ โบรชัวร์ได้ที่คณะธรรมกิจ ได้หรือติดต่อ 081 8271750 ประธานหรือ อาจารย์รัชนี โทร 087 197 4869 หรือโอนเข้าบัญชี คจ. พระคริสต์รวมใจ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกชัย- โพธิ์แจ้ บญ ออมทรัพย์ 508-2-14750-2 และแจ้งใบ fax payin 038 480 502 ขอพระเจ้าอวยพร 

Read more detail in English about our project First Chruch building Construction in the below link:

www.uscc.lcdonpro.com

ขณะนี้เราได้ที่ดินและผ่อนไปกว่า 70% แล้ว ยังต้องร่วมกันอธิษฐานและร่วมกันถวายต่ออีกจนปี 2011

อาคารโบสถ์ในเฟสแรก จะประกอบไปด้วยอาคารนมัสการ ห้องครัว office ห้องเรียนรวี สองห้อง และห้องพักผู้รับใช้สองห้อง

นอกจากนี้ยังต้องมีกำแพงกันดิน และเขื่อนกันน้ำ รวมทั้งรั้ว และถนนหนทาง น้ำไฟ ที่จอดรถ งบประมาณทั้งสิ้นอีกประมาณเกือบ 4 ล้าน

ขอเชิญพี่น้องร่วมกันมุ่งมั่นจริงจังที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้พระวิหารนี้สร้างเสร็จตามกำหนดก่อนสิ้นปี 2010

We are now contructed to the first floor of the main Chapel. We still need your prayer.  Our land has paid more than 70%. We still need about 1.3 million baht for the land cost.

งานพันธกิจ และการประกาศ Sep 09-2010

 

20 sep 09 บัพติสมาแก่พี่น้อง 8 ท่านที่คจ.แสงสว่าง

                    

3 OCt 09 พิธีวางศิลาราก พระวิหารพระคริสต์รวมใจ ที่อำเภอบางน้ำจืด โดย ศจ.ธงชัย ประธานสคบ.

               

23-25 OCT 09 การออกค่ายหยั่งราก (ลึก) ที่ปราณบุรี เทศนาฟื้นฟูโดย อจ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

 

18-25 ธันวาคม 09 ประกาศวันคริสต์มาสแก่เด็กโรงเรียนสามโรงเรียนในละแวก เอกชัยโพธิ์แจ้ ร่วมกับ

ชมรมน้องรัก มากกว่า 1000 คน และมีการแจกของขวัญแก่ชุมชนสินพาโชค ตึกเขียว รวมทั้งร่วมงานออกร้านกับ สคบ และคริสตชนที่สวนลุม งานฉลองคริสตมาสนอกโบสถ์

31 มกราคม 10 ประกาศกับเด็กพรมแดน และชุมชนริมคลอง เลี้ยงอาหารขนม แจงของขวัญ

13 กุมภาพันธ์ 10ประกาศและแจกของขวัญสะมาริตันที่หมู่บ้านมาบเจริญ ชลบุรี

 

 พิธีบัพติสมา 2009 ประกอบพิธีที่ คจ. แสงสว่าง 20 กันยายน 2010

พี่น้องที่คริสตจักร จำนวน 8 ท่านได้แก่ พี่วุฒิกร เฮียสี่ คุณอร คุณนา คุณตุ๊ก คุณริต้า คุณชิง และอี๊สุมา เข้ารับบัพติสมา โดย

ท่าน  ศจ.วิรัช เป็นผู้ประกอบพิธี ณ คริสตจักรแสงสว่างเมื่อวันที่ 20 กย 09 ทุกท่านได้รับการชำระใจ และพร้อมที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ มีเรื่องตื่นเต้นที่เกือบทำให้คุณวุฒิกร พลาดโอกาสในพิธีสำคัญเนื่องจากคุณพ่อประเทืองป่วยหนักที่โรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามด้วยการจัดเตรียมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้ง 8 คน ก็ได้เข้ารับการประกอบพิธีอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010 เด็กๆกว่า 40 คน รวมผู้ใหญ่มาร่วมกันในงานประกาศของคริสตจักร น้องตูมแตง พี่รุ่ง น้องศิลา นำเกมส์ ร้องเพลงให้ความสุข และเฮียบูรณ์นำพระคริสต์ มาแนะนำให้แก่ทุกคน ปิดท้ายด้วยความอร่อยจากแม่ครัวของพระคริสต์รวมใจ ทั้งหมูแดง ทั้งน้ำแข็งใส คณะหนุ่มก็ขนของกันแข็งแรงเช่นเคย ขอทุกคนได้รับพระพร จากการหว่านครั้งนี้

บรรยากาศภายในงาน มีพี่ๆอนุชนมาช่วยนำน้องๆร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

อาจารย์วรสิทธิ์ นำทีมจาก สคบ. มาเพื่อทำความรู้จักกับพี่น้องคริสจักร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 

 

คณะสคบ. เยี่ยมเยียนคริสจักร

ในการสถาปนาคริสตจักรพระคริสต์รวมsuwat.jpgใจ ท่านอาจารย์สุวรรธน์ ได้ตอบรับเป็นศิษยาภิบาลพร้อมกับท่านอาจารย์หญิง จำปี เอื้อศรีวัฒนากุล เมื่อเดือน พย 2007 โดยเป็นศิษยาภิบาลท่านแรก ท่านได้หนุนใจให้เราตั้งชื่อคริสตจักร ให้เราปกครองกันอย่างเป็นเอกภาพ และรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันฉันท์น้องพี่ในพระคริสต์ ท่านได้วางแนวทางการดำเนินการประกาศ การเยี่ยมเยียน การศึกษาพระคัมภีร์ การจัดระบบการนมัสการ คำพยาน การขอบพระคุณ คริสต์มาสปี 2007 เป็นคริสต์มาสที่เต็มล้นด้วยการสรรเสริญ และการประกาศ ครอบครัวได้กลับมาใกล้ชิด ต้อนรับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะงานของท่านในราชกิจของพระเจ้าทั้งสิ้น

ท่านไม่เคยปริปากบ่นในอาการเจ็บป่วยของท่านมาก่อน เราทุกคนมิได้ล่วงรู้ในแผนการของพระเจ้าที่ท่านอาจารย์ได้ล้มป่วยลงในช่วงปีใหม่ ด้วยอาการของโรคหัวใจ ภายใต้การดูแล ประคับประคองของท่านอาจารย์หญิงอย่างใกล้ชิด ท่านเตรียมที่จะผ่าตัด by pass ในวันพฤหัส ที่ 17 นี้ แต่พระเจ้าทรงเมตตากำหนดวันเวลาสู้อ้อมอกพระองค์ไว้แล้ว ในเช้าวันที่ 15 เราจึงได้ทราบข่าวจากท่านอาจารย์หญิงว่า พระเจ้าได้รับท่านอาจารย์ไปแล้ว  งานพิธีระลึกได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ที่ คจ. สาธร เพื่อนและญาติมิตรของท่านที่สุราษฎร์ หาดใหญ่ และ ต่างประเทศ ได้มาร่วมให้กำลังใจครอบครัวของท่านและรำลึกงานรับใช้พระเจ้า ของท่านอาจารย์โดยถ้วนหน้าsing-ceremony.jpg

พระเจ้าได้ทรงรับทราบความสำเร็จในงานของท่านอาจารย์ โดยเฉพาะงานสุดท้ายที่ท่านได้ช่วยพวกเราในการตั้ง คจ. แห่งนี้จนสำเร็จ พระองค์ได้รับท่านเพื่อพักผ่อนที่สวรรค์เป็นนิจ

ชาวพระคริสต์รวมใจ

Categories